TOR BOWLINGOWY
CENA ZA GODZINĘ GRY (max. 7 osób na torze)

Poniedziałek
i Wtorek
Środa Czwartek Piątek
i Sobota
Niedziela
Do 18:00 60 zł 70 zł 80 zł 120 zł 120 zł
od 18:00 60 zł 70 zł 100 zł 130 zł 100 zł

Ceny obowiązują od 1.06.2022 r. Oferta jest skierowana do osób indywidualnych.
Wypożyczenie obuwia GRATIS!

TOR BOWLINGOWY
CENA ZA JEDNĄ GRĘ DLA JEDNEJ OSOBY

Poniedziałek - Czwartek Piątek - Niedziela
Do 18:00 15 zł 15 zł
od 18:00 20 zł 20 zł

Ceny obowiązują od 1.06.2022 r. Oferta jest skierowana do osób indywidualnych.
Wypożyczenie obuwia GRATIS!

STÓŁ BILARDOWY
CENA ZA GODZINĘ GRY

Poniedziałek - Czwartek Piątek - Niedziela
Do 18:00 20 zł 25 zł
od 18:00 30 zł 40 zł