TOR BOWLINGOWY
CENA ZA GODZINĘ GRY (max. 7 osób na torze)

od 10:00 do 14:00 od 14:00 do 18:00 od 18:00
Poniedziałek - Środa 70 zł 80 zł 90 zł
Czwartek 80 zł 100 zł 120 zł
Piątek 100 zł 130 zł 160 zł
Sobota 100 zł 130 zł 160 zł
Niedziela 120 zł 140 zł 120 zł

Ceny obowiązują od 12.04.2024 r. Oferta jest skierowana do osób indywidualnych.
Wypożyczenie obuwia GRATIS!

TOR BOWLINGOWY
CENA ZA JEDNĄ GRĘ DLA JEDNEJ OSOBY

Poniedziałek - Niedziela
Do 18:00 30 zł
od 18:00 35 zł

Ceny obowiązują od 12.04.2024 r. Oferta jest skierowana do osób indywidualnych.
Wypożyczenie obuwia GRATIS!

STÓŁ BILARDOWY
CENA ZA GODZINĘ GRY

od 10:00 do 14:00 od 14:00 do 18:00 od 18:00
Niedziela - Czwartek 30 zł 40 zł 50 zł
Piątek - Sobota 40 zł 50 zł 60 zł